Panta's Office

mobile: +381 63 422 325

email: pantas.office@gmail.com

Izrada/priprema tenderskih paketa po PRAG procedurama

Raspisivanje nabavki po PRAG procedurama zahteva razumevanje pravila, dobro pripremljene tenderske pakete i poštovanje redosleda aktivnosti.

Sledeći pravila koja su definisana PRAG-om potrebno je prvo utvrditi vrstu nabavke, na osnovu procenjene vrednostiodrediti kategoriju a zatim sastavit tenderski paket.

Tenderski paket kreira se od modela dokumenta definisanih u prilozima (Annex-ima) PRAG-a. Prilozi su podeljeni preme vrstama nabavke i to: Opšti, Usluge, Oprema i Radovi. Prema procenjenoj vrednosti nabavke se dele na vrlo male, male, srednje i velike. Najčešće se za vrlo male nabavke ne raspisuje tender nego se prikupi jedna ili više ponuda i prema tome izvrši nabavka. Za male nabavke priprema se jednostavniji tenderski paket, vrši istraživanje (lokalnog) tržišta i poziva jedan broj (3-5) izabranih firmi da daju svoje ponude tj. jave se na tender. Nabavke srednje veličine zahtevaju ceo tenderski paket, javno se objavljuju i omogućeno je svim zainteresovanim firmama da se jave na konkurs (dostave svoje ponude). Velike nabavke imaju dopunjen tenderski paket, objavljuju se na nacionalnom nivou i na sajtu odgovarajućeg programa, što omogućava učešće internacionalnih kompanija u ovoj nabavci.

Practical Guide (PRAG) menjao se tokom vremena, što je potpuno normalno, a sa njim su se menjali i modeli pojedinih dokumenata. Važeći (najnoviji) set dokumenta nalazi se na adresi: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/ i važi za sve nabavke koje se objavljuju posle 2. avgusta 2018. godine. (PRAG 2018 is applicable to procedures where the contract notice / guidelines for applicants have been published as from 2 August 2018. The e-notices templates will be available when applicable for PRAG call for tenders.)