Panta's Office

mobile: +381 63 422 325

email: pantas.office@gmail.com

THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities - ADRION1073

Interreg-ADRION Adriatic-Ionian Programme

01.03.2020 - 28.02.2022

~ 1.450.000

Role: Coordinator

Главни циљ пројекта је промовисање развоја одрживе и доступне туристичке привреде у АДРИОН региону, засноване на природним, културним и историјским ресурсима. Водећи партнер је Универзитет Базиликата (Università degli Studi della Basilicata, Потенца, Италија) који ће у сарадњи са још осам партнера из Италије, Словеније, Хрватске, Албаније, Србије и Грчке у наредне две године развијати иновативни приступ тематском туризму. Коришћење и заштита бројних локација природне и културне баштине, од којих су многа уврштена у УНЕСКО-ову листу светске баштине, основни је циљ пројекта.

Пројекат ТЕМАТИК окупља центре за истраживање и иновације, институције високог образовања, креаторе политика и пословне актере на развоју свеобухватне иновационе стратегије. Партнери ће успоставити сталну мрежу и припремити акциони план за постизање одрживог и доступног тематског туризма, развити заједничке алате за материјална и нематеријална улагања у тематски туризам, укључујући репертоар најбољих пракси и смерница за студије изводљивости за јавна и приватна улагања у области културног туризма.

Региони које покривају партнери ТЕМАТИК пројекта укључују изванредну мрежу туристичких дестинација: Национални паркови, локација са УНЕСКО листе културног наслеђа, етнографско благо, који нуде јединствено и плодно поље за тестирање и промовисање иновативних алата и стратегија. Пилот пројекти ће укључивати: услуге приступачности на археолошким налазиштима, мултимедијалне производе за историјске и природне локације, посебна тематска искуства (локације снимања познатих филмова; корене миграција народа; етнографски догађаји; места биолошке разноликости), системе за управљање саобраћајем на загушеним и осетљивим историјским локацијама.

 

Иновативни приступ, остварени капацитети и нови алати, студије изводљивости доступних и одрживих туристичких производа и услуга тестираће се у пилот пројектима. Међународна промоција мреже локација културног и тематског туризма биће усаглашена са специјализованим сајмовима а биће организоване и независне промотивне кампање развијених пилот пројеката. Посебна пажња биће посвећена  представљању пројекта, партнера, туристичких потенцијала и нових туристичких локација и услуга. У циљу промоције биће организоване почетна и завршна конференција, осам локаних промотивних догађаја као и посебан промотивни филм. Присуство на друштвеним и медијским мрежама омогућиће да се активности и резултати представе широкој публици и туристима заинтересованим за специфичности региона у којима пројектни партнери иновирају туристичку понуду