Panta's Office

mobile: +381 63 422 325

email: pantas.office@gmail.com

Interreg-IPA Cross Border Cooperation Bulgaria-Serbia

24.04.2020 - 23.07.2021

 ~ 145.000 EUR

Role: Consultant

Project objectives

The overall objective of the joint project is aimed at fostering the learning culture enhancement in the CB region through the establishment and implementation of joint measures, activities and mechanisms in support of human resource development in the field of tourism. The achievement of these goals will be attained through the implementation of various actions such as capacity building of human resources, enhancing cooperation and promoting innovation and ICT as the new mean for e-learning in the field of tourism.

Interreg-ADRION Adriatic-Ionian Programme

01.03.2020 - 28.02.2022

~ 1.450.000

Role: Coordinator

Главни циљ пројекта је промовисање развоја одрживе и доступне туристичке привреде у АДРИОН региону, засноване на природним, културним и историјским ресурсима. Водећи партнер је Универзитет Базиликата (Università degli Studi della Basilicata, Потенца, Италија) који ће у сарадњи са још осам партнера из Италије, Словеније, Хрватске, Албаније, Србије и Грчке у наредне две године развијати иновативни приступ тематском туризму. Коришћење и заштита бројних локација природне и културне баштине, од којих су многа уврштена у УНЕСКО-ову листу светске баштине, основни је циљ пројекта.

Пројекат ТЕМАТИК окупља центре за истраживање и иновације, институције високог образовања, креаторе политика и пословне актере на развоју свеобухватне иновационе стратегије. Партнери ће успоставити сталну мрежу и припремити акциони план за постизање одрживог и доступног тематског туризма, развити заједничке алате за материјална и нематеријална улагања у тематски туризам, укључујући репертоар најбољих пракси и смерница за студије изводљивости за јавна и приватна улагања у области културног туризма.

Dance and play together

Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia

03.07.2019 – 12.09.2020

~ 140.000 €

 Role: Project manager

The aim of the project is to present cultural heritage and attract more tourists to the region. One of the activities was joint organization of performances and for this purpose purchase of open stage equipment (sound, lights and projection systems) for Serbian partner and dismountable open space stage for Bulgarian partner was organized. Promotion of project and all the activities was focused on popular social networks and attracted more than 13.000 followers and 1.000.000 post views. Partners jointly established on-line cultural calendar and elaborated Common tourism promotion strategy.

Improvement of intangible cultural heritage in cross-border region

Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia

23.11.2016 – 22.05.2018

~ 570.000 €

 Role: Project manager

The aim of the project is to present cultural heritage and attract more tourists to the region. One of the activities was joint organization of performances and for this purpose purchase of open stage equipment (sound, lights and projection systems) for Serbian partner and dismountable open space stage for Bulgarian partner was organized. Promotion of project and all the activities was focused on popular social networks and attracted more than 13.000 followers and 1.000.000 post views. Partners jointly established on-line cultural calendar and elaborated Common tourism promotion strategy.

Tourism and tradition – colourful, entertaining, attractive

Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia

23.11.2016 – 22.11.2018

~ 590.000 €

The role: Program coordinator

Regional Administration Pernik, Bulgaria, and City municipality Crveni Krst, Serbia, realize investment project for reconstruction of museum of masks in Bulgaria and adaptation of picnic site in Serbia. The project, also, promote cultural heritage and old customs in order to attract more tourists. The movie presenting old habits and customs regarding expelling of ghosts, as well as round touristic tour, was organized for the same purpose.

{zhgooglemap-markerlist:1,2,4,5;4;16;ROADMAP;0;500;4;bounce}

Participated in

- idea elaboration;

- application procedures;

- project management;

- PRAG tender procedures SCSE

Page 1 of 4