Panta's Office

mobile: +381 63 422 325

email: pantas.office@gmail.com

Nabavke po PRAG-u, tenderi, procedure (procurement procedures)

Priprema tendera za projekte finanasirane iz sredstava "Interreg-IPA Cross Border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme" radi se na osnovu plana nabavki (Project Procurement Plan- PPP) koji treba da pripremi vodeći partner u saradnji sa ostalim učesnicima. U planu su utvrđeni nazivi tenderskih procedura, vreme njihovopg raspisivanja, vrsta procedure, vrednost i sadržaj. Sadržaj svake tenderske procedure predstavlja skup srodnih budžetskih linija/pod linija koje predstavljaju troškove neophodne za izvršavanje jedne ili više projektnih aktivnosti.

Prema vrsti tenderske procedure u predviđenom iznosu utvrđuje se set dokumenata koji predstavljaju tenderski paket (tender dossier). Izbor dokumenata vrši se u skladu sa PRAG-om a ako za određeni program postoji i Project Implementation Manual (PIM) onda se primenjuju i pravila definisana u njemu.