Panta's Office

mobile: +381 63 422 325

email: pantas.office@gmail.com

Nabavke po PRAG procedurama - Interreg-IPA

Raspisivanje nabavki po PRAG procedurama podazumeva da je projekat odobren za finansiranje, da su jasno definisane aktivnosti, postoji plan redosleda sprovođenja aktivnosti, da su troškovi potrebni za realizaciju aktivnosti uneti u odgovarajuće budžetske linije. Odmah po započinjanju projekta neophodno je napraviti Plan nabavki (Procurement Plan) koji grupiše budžetske linije po srodnosti odnosno omogućava da izabrani ugovarač pruži grupisane usluge, sprovede radove ili isporuči robu. Najčešći primer je pružanje usluga prevoza učesnika, organizacije prostora za njihov rad sa pratećom opremom i Internet vezama, hotelskog smeštaja (ukoliko je višednevni sastanak), obezbeđenom hranom i pićem za učesnike.

Kada je definisana grupa budžetskih linija (podlinija) potrebno je, sledeći pravila koja su definisana PRAG-om, utvrditi vrstu nabavke. One su podeljene u tri kategorije:

- usluge koje obuhvataju sve vrste nematerijalnih nabavki,

- robu koja podrazumeva opremu, materijal i sl. i

- radove koji su najčešće građevinski.

 Na osnovu procenjene vrednosti, koja predstavlja zbir objedinjenih budžetskih linija, treba odrediti kategoriju nabavke koje se po PRAG-u a dele na:

- nabavke po predračunu/računu (ispod 2.500 ili EU 5.000 evra),

- jedan pozvani učesnik (2.500 do 20.000 evra),

- pojednostavljena procedura (20.000 do 100.000-300.000 evra),

- lokalni otvioreni poziv (100.000 do 300.000)

- internacionalni restriktivni ili internacionalni otvoreni.

Tenderski paket kreira se od modela dokumenta definisanih u prilozima (Annex-ima) PRAG-a. Prilozi su podeljeni preme vrstama nabavke i to: Opšti, Usluge, Oprema i Radovi. Prema procenjenoj vrednosti nabavke se dele na vrlo male, male, srednje i velike. Najčešće se za vrlo male nabavke ne raspisuje tender nego se prikupi jedna ili više ponuda i prema tome izvrši nabavka. Za male nabavke priprema se jednostavniji tenderski paket, vrši istraživanje (lokalnog) tržišta i poziva jedan broj (3-5) izabranih firmi da daju svoje ponude tj. jave se na tender. Nabavke srednje veličine zahtevaju ceo tenderski paket, javno se objavljuju i omogućeno je svim zainteresovanim firmama da se jave na konkurs (dostave svoje ponude). Velike nabavke imaju dopunjen tenderski paket, objavljuju se na nacionalnom nivou i na sajtu odgovarajućeg programa, što omogućava učešće internacionalnih kompanija u ovoj nabavci.

Practical Guide (PRAG) menjao se tokom vremena, što je potpuno normalno, a sa njim su se menjali i modeli pojedinih dokumenata. Važeći (najnoviji) set dokumenta nalazi se na adresi: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/ i važi za sve nabavke koje se objavljuju posle 2. avgusta 2018. godine. (PRAG 2018 is applicable to procedures where the contract notice / guidelines for applicants have been published as from 2 August 2018. The e-notices templates will be available when applicable for PRAG call for tenders.)

 Usluge pripreme tenderskih paketa pružaju se preko firme SCSE, 9. brigade 25c, 18000 Niš, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.